6.

Estudis
clínics


 
 

Aquesta és una mostra d’estudis seriosos, realitzats a doble cec front a placebo.

Ni el pacient ni el metge sap qui està prenent placebo i qui està prenent el medicament homeopàtic, al final de l’estudi es compara l’efectivitat del medicament amb la del placebo, en tots aquests casos l’efectivitat del medicament homeopàtic va ser superior a la del placebo.

  • D. Reilly, “is evidence for homeopathy reproducible”, The lancet, 1994; 344: 1601-1606.
  • J. Jacobs, “Homeopathic treatment of acute childhood diarrhoea”, British Homeopathic Journal, 1993; 82: 83-86.
  • F. J. Master, “A study of homeopathic drugs in essential hypertension”, British Homeopathic Journal, 1987; 76: 120-121.


Ara, el repte que afronta l’homeopatia, és la realització d’estudis amb un nombre més elevat de pacients; per tal que els resultats no puguin ser qüestionats i siguin acceptats per la totalitat de la comunitat científica.